Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op verkoop tussen Sanutal en Koper.

Op deze overeenkomst gelden geen afwijkingen tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard werden door Sanutal.

De algemene voorwaarden worden bepaalt door: Sanutal België BVBA met ondernemingsnummer BE0450.751.773

De Koper is elke klant die prijs vraagt bij Sanutal en een overeenkomsten sluit tot het leveren van goederen en/of diensten. Onder service wordt begrepen, onderhoudswerkzaamheden, opstart en dienst na-verkoop.

Sanutal verbindt zich aan een garantietermijn van 24 maanden vanaf factuurdatum. De garantie behelst het vervangen van onderdelen bij fabricagefouten.

De garantie is pas van toepassing na vaststelling van het probleem door een - door Sanutal aangestelde – technieker. Deze vaststelling kan gebeuren hetzij bij de klant, hetzij bij Sanutal, hetzij door het onderdeel retour te verzenden.

Er wordt geen garantie gegeven op door Sanutal uitgevoerde adviezen of inspecties.

Wat valt er buiten garantie:

  • normale slijtage
  • foute montage of installatie
  • indien de handleiding of onderhoud niet in acht is genomen en hierdoor schade is ontstaan
  • indien er aan het oorspronkelijke product wijzigingen door Koper zijn aangebracht.
  • Sanutal dient ten laatste 14 dagen na verstrijken van de garantietermijn op de hoogte gebracht te worden van de klacht.
  • Onderdelen onder waarborg zullen pas naar de klant verzonden worden na ontvangst van de defecte onderdelen bij Sanutal België BVBA.

Onderhoud van een toestel is nooit onder waarborg, maar enkel tegen betaling.